PORZĄDEK POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie

15.12.2021r (Środa) godz.1400; sala nr 115

  1. Sprawy organizacyjne,
  2. Informacja Przewodniczącego Zarządu z prac bieżących wykonanych na rzecz Kasy w okresie Pandemii,
  3. Informacja Głównej Ksiegowej o finansach Kasy i szkolenia z zakresu nowej Ustawy o KZP z lipca 2021r,
  4. Rozpatrzenie wniosków o przydzielenie pożyczek-podjęcie uchwały
  5. Przyjęcia i skreślenia członków Kasy-podjęcie uchwały
  6. Sprawy różne
  7. Życzenia Świąteczne

 

Przewodniczący Zarządu MPKZP

PS.

Przypominamy o zasadach obowiązujących w pandemii – maseczki!!