Walne zebranie

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE KASY -28.11.2023 godz. 15:00

Walne Zebranie Delegatów Międzygminnej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP  w Lublinie ul. Akademicka 4

Na podstawie   §23 ust. 2 Statutu Zarząd Międzygminnej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP  w Lublinie zwołuje na dzień 28 listopada  2023r. Walne Zebranie Sprawozdawcze – Wyborcze.Zebranie odbędzie się w sali nr.117  Domu Nauczyciela ul.Akademicka 4  o godz.15:00 .W razie braku kworum wyznacza się II termin Walnego Zebrania Delegatów na dzień 28 listopada 2023 r.  na godz. 15.30

Delegaci w terminie do 15.11.2023r przedstawiają pisemną ankietę - upoważnienie Zarządowi MPKZP. Wzór upoważnienia załącznika /link do załacznika-upowaznienie delegata/.
Przypominamy, że:

  • - jeden członek może otrzymać tylko jeden mandat
  • - jeden członek może udzielić tylko jednego upoważnienia - poparcia

Koleżanki i koledzy!
Ze względu na ważność omawianych spraw prosimy o udział delegatów w zebraniu

1. Informacje na Walne 28.11.2023r - liczba delegatów
2.Informacja na walne 28.11.2023r wzór
3.Zawiadomienie na Walne zebr _g_28.11.2023r
4.Porzadek Walnego 27.10.2023rPorzadek Walnego 28.11.2023r
5.Projekt Statutu
6.UPOWAZNIENIE delegata na Walne zebranie

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE KASY

Walne Zebranie Delegatów Międzygminnej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP  w Lublinie ul. Akademicka 4

Na podstawie   §23 ust. 2 Statutu Zarząd Międzygminnej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP  w Lublinie zwołuje na dzień 24 maja  2023r.  Walne Zebranie Sprawozdawcze – Wyborcze.Zebranie odbędzie się w sali nr.117  Domu Nauczyciela ul.Akademicka 4  o godz.1500 .W razie braku kworum wyznacza się II termin Walnego Zebrania Delegatów na dzień 24 maja 2023 r.  na godz. 15.30

Zgodnie uchwałą Walnego Zebrania Delegaci w terminie 7 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zebrania tj. do 16.05.2023r przedstawiają pisemne upoważnienia Zarządowi MPKZP. Wzór upoważnienia załącznika /link do załacznika-upowaznienie delegata/.
Przypominamy, że:

  • - jeden członek może otrzymać tylko jeden mandat
  • - jeden członek może udzielić tylko jednego upoważnienia - poparcia

Koleżanki i koledzy!
Ze względu na ważność omawianych spraw prosimy o udział delegatów w zebraniu

1. Informacja  walne delegatów MZKP 
2. Informacja o liczbie delegatów
3.Informacja o Walnym zebraniu,
4.Zawiadomienie
5.Porządek Walnego zebrania,
6.Projekt Statutu
7.UPOWAZNIENIE delegata na Walne zebranie
8. Regulamin obrad Walnego zebrania

Informacje na walne zebranie - 12 czerwca 2019 r.

Walne Zebranie Delegatów Międzygminnej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP  w Lublinie ul. Akademicka 4

Wykonując obowiązek wynikający z § 17 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy (Dz.U. 1992 nr 100 poz. 502) oraz uchwały członków MPKZP podjętej 30 maja  2016 r. Zarząd Międzygminnej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP  w Lublinie zwołuje na dzień 12 czerwiec  2019 r. Sprawozdawcze Walne Zebranie. Zebranie odbędzie się w sali nr.117  Domu Nauczyciela ul. Akademicka 4  o godz.1300
W razie braku kworum wyznacza się II termin Walnego Zebrania Delegatów na dzień 12 czerwca 2019 r.  na godz. 13.30

Zgodnie uchwałą Walnego Delegaci w terminie 5 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zebrania przedstawiają pisemne upoważnienia Zarządowi MPKZP. Wzór upoważnienia załącznik http://mpkzp.pl/index.php/walne-zebranie
Przypominamy, że:

  • - jeden członek może otrzymać tylko jeden mandat
  • - jeden członek może udzielić tylko jednego upoważnienia

Koleżanki i koledzy!
Zachęcamy do powszechnego udziału delegatów w zebraniu

 

Zawiadomienie

Regulamin obrad

Upoważenie delegata

Informacje

Porządek zebrania