Aktualności

PORZĄDEK POSIEDZENIA ZARZĄDU M KZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie

11.04.2024r (czwartek) godz.15:00; sala nr 117

 1. Sprawy organizacyjne,
 2. Informacja Przewodniczącego Zarządu i Głównej Ksiegowej Kasy z prac bieżących wykonanych na rzecz Kasy-księgowośc elektroniczna.
 3. Koszty utrzymania Kasy – podjęcie uchwały
 4. Propozycja zmian we wniosku i umowie o pożyczkę,
 5. Tabela przyznawanych pożyczek - kryteria
 6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu,
 7. Rozpatrzenie wniosków o przydzielenie pożyczek-podjęcie uchwały
 8. Przyjęcia i skreślenia członków Kasy-podjęcie uchwały
 9. Sprawy różne: dyskusja

Przewodniczący Zarządu MPKZP
Zbigniew Dyguś

 • Ze względu na wagę omawianych spraw prosimy o obecność!!

PORZĄDEK POSIEDZENIA ZARZĄDU M KZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie

12.01.2024r (Piątek) godz.1400; sala nr 117

 1. Sprawy organizacyjne,
 2. Informacja Przewodniczącego Zarządu i Głównej Ksiegowej Kasy z prac bieżących wykonanych na rzecz Kasy-księgowośc elektroniczna.
 3. Przyjęcie planu pracy Zarzadu na 2024r- przydział zadań dla członków Zarządu,
 4. Nowe formularze: deklaracja członkowska,wniosek o pożyczkę, umowa o pożyczkę i inne- zapoznanie,
 5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu,
 6. Rozpatrzenie wniosków o przydzielenie pożyczek-procedury
 7. Przyjęcia i skreślenia członków Kasy-procedury
 8. Sprawy różne: dyskusja

 

Przewodniczący Zarządu MPKZP

Zbigniew Dyguś

PORZĄDEK POSIEDZENIA ZARZĄDU MPKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie

17.11.2023r (Piątek) godz.1500; sala nr 117

 1. Sprawy organizacyjne,
 2. Informacja Przewodniczącego Zarządu i Głównej Ksiegowej Kasy z prac bieżących wykonanych na rzecz Kasy-księgowośc elektroniczna.
 3. Przygotowania do zebrania WALNEGO – proponowany termin 28.11.2023r
 • Omówieniwe Porządku Walnego zebrania,
 • Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
 • Przydzielenie zadań dla członków Zarzadu,
 • Sprawozdanie Zarządu,
 • Nowe formularze: deklaracja członkowska,wniosek o pożyczkę, umowa o pożyczkę i inne
 1. 4. Projekt STATUTU KASY – dyskusja i zatwiedzenieprojektu Statutu,
 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu,
 3. Rozpatrzenie wniosków o przydzielenie pożyczek-podjęcie uchwały
 4. 7.Przyjęcia i skreślenia członków Kasy-podjęcie uchwały
 5. Sprawy różne: dyskusja

 

Przewodniczący Zarządu MPKZP

Zbigniew Dyguś

PORZĄDEK POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie

18.10.2023r (Środa) godz.15:00; sala nr 117

 • Sprawy organizacyjne,
 • Informacja Przewodniczącego Zarządu i Głównej Ksiegowej Kasy z prac bieżących wykonanych na rzecz Kasy-księgowośc elektroniczna.
 • Sprawozdanie finansowe KASY za 2022r i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej– podjecje uchwały
 • Ustalenie kwot na Walne: wpisowe-30zł;składki członkowskie -60 zł; koszty utrzymania Kasy 120zł –projekt uchwały
 • Ustalenie porzadku Walnego zebrania delegatów – przygotowania do zebrania WALNEGO – proponowany termin 27.10.2023r lub 17.11.2023r
 • Projekt STATUTU KASY – dyskusja i zatwiedzenieprojektu Statutu
 • Nowe formularze: deklaracja członkowska,wniosek o pożyczkę, umowa o pożyczkę – dyskusja i przyjecie wzorów,
 • Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu,
 • Rozpatrzenie wniosków o przydzielenie pożyczek-podjęcie uchwały
 • Przyjęcia i skreślenia członków Kasy-podjęcie uchwały
 • Sprawy różne: przydział prac do wykonania przez Zarząd - WALNE

Przewodniczący Zarządu MPKZP
Zbigniew Dyguś

 • Ze względu na wagę omawianych spraw prosimy o obecność!!

INFORMACJA Z POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie z dnia 10.05.2023 r.

Ad.1i 2

Omówiono sprawy organizacyjne Kasy. M.in;zmiany przepisów prawnych w PKZP Ustawa z 2021r;informacja Zarządu o przygotowaniach do wprowadzenia księgowości elektronicznej, rozpatrzono pima skierowane do Kasy.

Ad. 3

Omówiono przez Komisję Rewizyjną i przyjeto sprawozdanie finasowe Kasy za 2022r. Omówiono i przyjęto sprawozdanie Zarządu Kasy- przyjęto uchwałę.

Ad.5,6,7

Omówiono sprawy organizacyjne Walnego zebrania przyjęto harmonogram przygotowań, oraz zatwierdzono projekty dokumentów na zebranie min. projekt Statutu Kasy i projekty druków.

Na posiedzeniu Zarządu Kasy w dn.10.05.2023r odbyła się też dyskusja dotyczącą terminu Walnego zebrania delegatów. Członkowie Zarządu przedstawili sugestie naszych członków którzy prosili o przesunięcie terminu Walnego zebrania ze względu na odbywające się w tym czasie w szkołach egzaminy klas 8. Zarząd mając na uwadze ważność spraw dotyczących Kasy podjął uchwałę o przesunięcie terminu Walnego zebrania na wrzesień tj. na 27.09.2023r na godzinę 15.00.

W związku z powyższym prosimy o wybór i składanie ankiet – upoważnien delegatów z poszczegółnych Placówek Oświatowych /szkół/ - do dnia 21.06.2023r

terminu Walnego na 27. 09. 2023r na godzin 15.00

Ad.6,7

Rozpatrzono wnioski o pożyczki skierowane do Zarządu – podjęcie uchwały.

Ad.8,9,10,11

Rozpatrzono wnioski o przyjęcie o skreślenie członków – przyjęto uchwałę..

 

Przewodniczący Zarządu MPKZP

INFORMACJA Z POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie z dnia 15.03.2023r

Ad.1i 2

Omówiono sprawy organizacyjne Kasy. Omówiono;zmiany przepisów prawnych w PKZP Ustawa z 2021r;informacja Zarządu o przygotowaniach do wprowadzenia księgowości elektronicznej, rozpatrzono pima skierowane do Kasy.

Ad. 3

Omówiono i przyjeto sprawozdania finasowego Kasy za 2022r – przyjęto uchwałę.Przekazano sprawozdanie komisji rewizyjnej.

Ad.5,6,7

Omówiono sprawy organizacyjne Walnego zebrania przyjeto harmonogram pzygotowań oraz zatwierdzono projekty dokumentów na zebranie min. projekt Statutu Kasy.Przydział prac dla członków Zarzadu.

Ad.6,7

Rozpatrzono wnioski o pożyczki skierowane do Zarządu z okresu –kwiecień - maj czerwiec – podjęcie uchwały.

Ad.8,9

Rozpatrzono wnioski o przyjęcia i uchwał o skreślenia członków.

Ad.10,12

Sprawy różne- omówienie 6 wniosków dotyczących wystąpienia z Kasy i jede o przyjecie.

Przewodniczący Zarządu MPKZP

PORZĄDEK POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie

15.03.2023r (Środa) godz.14:00; sala nr 117

 1. Sprawy organizacyjne,
 2. Informacja Przewodniczącego Zarządu i Głównej Ksiegowej Kasy z prac bieżących wykonanych na rzecz Kasy-księgowośc elektroniczna.
 3. Sprawozdanie finansowe KASY za 2022r – podjecje uchwały
 4. 4.Informacja o kosztach utrzymania Kasy-podjecie uchwały
 5. Ustalenie harmonogramu posiedzen Zarządu – przygotowania do zebrania WALNEGO
 6. 6.Informacja - Projekt STATUTU KASY – dyskusja
 7. Informacja o nowych formularzach: deklaracja członkowska,wniosek o pożyczkę, umowa o pożyczkę – dyskusja
 8. Informacja o Rejestracji Kasy w GUS-ie
 9. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu,
 10. Rozpatrzenie wniosków o przydzielenie pożyczek-podjęcie uchwały
 11. 11.Przyjęcia i skreślenia członków Kasy-podjęcie uchwały
 12. Sprawy różne: przydział prac do wykonania przez Zarząd - WALNE

 Przewodniczący Zarządu MPKZP
Zbigniew Dyguś

 • Ze względu na wagę omawianych spraw prosimy o obecność!!

PORZĄDEK POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie

08.12.2022r (Czwartek) godz.1300; sala nr 213

 1. Sprawy organizacyjne,
 2. Informacja Przewodniczącego Zarządu i Głównej Ksiegowej Kasy z prac bieżących wykonanych na rzecz Kasy-księgowośc elektroniczna.
 3. Rozpatrzenie wniosków o przydzielenie pożyczek-podjęcie uchwały
 4. 4.Przyjęcia i skreślenia członków Kasy-podjęcie uchwały
 5. Sprawy różne: harmonogram spotkań do Walnego zebrania; przydział prac do wykonania przez Zarząd

 Przewodniczący Zarządu MPKZP
Zbigniew Dyguś

 • Ze względu na wagę omawianych spraw prosimy o obecność!!

INFORMACJA Z POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie z dnia 25.05.2022 r.

Ad.1i 2

Omówiono sprawy organizacyjne Kasy. Omówiono:zmiany przepisów prawnych w PKZP Ustawa z 2021r;RODO;informacja Zarządu o przygotowaniach do wprowadzenia księgowości elektronicznej, rozpatrzono pima skierowane do Kasy.

Ad. 3,4

Informacja sprawozdania finasowego Kasy za 2020 i 2021r.

Omówiono sprawy organizacyjne Walnego zebrania przyjeto harmonogram pzygotowań oraz zatwierdzono projekty dokumentów na zebranie min. Statut Kasy - projekt

Ad.5

Analiza kosztów utrzymania kasy i uchwała dot. wzrostu kwoty do 100zł

Ad.6

Omówiono zasady rejestracji Kasy w GUS Regon – podjęto uchwałę upoważniającego Przewodniczącego i Gł.Księgową do złożenia wniosku.

Ad.7

Rozpatrzono wnioski o pożyczki skierowane do Zarządu z okresu –kwiecień - maj czerwiec – podjęcie uchwały.

Ad.6

Rozpatrzono wnioski o przyjęcia i uchwał o skreślenia członków.

Ad.7

Sprawy różne- omówienie 3 pism dotyczących wystąpienia z Kasy

 

Przewodniczący Zarządu MPKZP