Aktualności

INFORMACJA Z POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie z dnia 21.02.2018r

Ad.1

Omówiono sprawy organizacyjne Kasy. Sposób rozpatrywania pism.

Informacja o podjętych działaniach w okresie od ostatniego spotkania Zarządu.

Ad. 3

Rozpatrzono pisma skierowane do Kasy.

Ad4.

Rozpatrzono wnioski o pożyczki skierowane do Zarządu – podjęcie uchwały.

Ad.5

Rozpatrzono wnioski o przyjęcia i skreślenia członków-podjęcie uchwały.

Ad.6

Sprawy różne – dyskusja nt. księgowości elektronicznej i dalszych zmianach organizacyjnych w pracy kasy.Tworzenie bazy członków Kasy.

 

Przewodniczący Zarządu MPKZP

PORZĄDEK POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie

21.02.2018r (środa) godz.1430; sala nr 115

 1. Sprawy organizacyjne;
 2. Informacja Przewodniczącego Zarządu z prac bieżących wykonanych na rzecz Kasy od ostatniego spotkania ;
 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do Kasy;
 4. Rozpatrzenie wniosków o przydzielenie pożyczek-podjęcie uchwały;
 5. Przyjęcia i skreślenia członków Kasy-podjęcie uchwały
 6. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Zarządu MPKZP

Zbigniew Dyguś

INFORMACJA Z POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie z dnia 30.01.2018r

Ad.1

Omówiono sprawy organizacyjne Kasy. Sposób rozpatrywania pism.

Informacja o podjętych działaniach w okresie od ostatniego spotkania Zarządu.

Ad. 3

Rozpatrzono pisma skierowane do Kasy.

Ad4.

Rozpatrzono wnioski o pożyczki skierowane do Zarządu – podjęcie uchwały.

Ad.5

Rozpatrzono  wnioski o przyjęcia i skreślenia członków-podjęcie uchwały.

Ad.6

Sprawy różne – dyskusja nt. księgowości elektronicznej i dalszych zmianach organizacyjnych w pracy kasy.

 

Przewodniczący Zarządu MPKZP

PORZĄDEK POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie

30.01.2018r (środa) godz.900; sala nr 115

 1. Sprawy  organizacyjne;
 2. Informacja  Przewodniczącego Zarządu  z  prac bieżących wykonanych na rzecz Kasy od ostatniego spotkania ;
 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do  Kasy;
 4. Rozpatrzenie wniosków o przydzielenie pożyczek-podjęcie uchwały;
 5. Przyjęcia i skreślenia członków Kasy-podjęcie uchwały
 6. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Zarządu MPKZP

Zbigniew  Dyguś

PORZĄDEK POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie

29.11.2017r (środa) godz.1430; sala nr 115

 1. Sprawy  organizacyjne;
 2. Informacja  Przewodniczącego Zarządu  z  prac bieżących wykonanych na rzecz Kasy od ostatniego spotkania ;
 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do  Kasy;
 4. Rozpatrzenie wniosków o przydzielenie pożyczek-podjęcie uchwały;
 5. Przyjęcia i skreślenia członków Kasy-podjęcie uchwały
 6. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Zarządu MPKZP

Zbigniew  Dyguś

Terminy  posiedzeń  Zarządu  Kasy  w grudniu  20.12.2017r (środa).

INFORMACJA Z POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie z dnia 25.10.2017r

Ad.1

Omówiono sprawy organizacyjne Kasy. Sposób rozpatrywania. pism.

Ad. 2

Informacja o podjętych działaniach w okresie od ostatniego spotkania Zarządu.

Ad. 3

Rozpatrzono pisma skierowane do Kasy. Zobligowano Przewodniczącego do przygotowania odpowiedzi na pisma dotyczące rozliczenia indywidualnego konta - członków Kasy do końca m-ca X.

Na podstawie Ustawy o rachunkowości z dn. 29 wrześni 1994r art. 74 ust.2 pkt. 1-8; dz.U. 1994r nr 121 poz. 591 z dn. 29.09.1994r oraz ostatniej zm. Tekst jednolity Dz.U. z 2016r poz. 1077 –  Zarząd Kasy udzielał będzie odpowiedzi na pytania członków za dot. spraw finansowych za  lata  2011r – 2017r

Ad4.

Rozpatrzono wnioski o pożyczki skierowane do Zarządu – podjęcie uchwały.

Ad.5

Rozpatrzono  wnioski o przyjęcia i skreślenia członków-podjęcie uchwały.

Ad.6

Sprawy różne – dyskusja nt. księgowości elektronicznej i dalszych zmianach organizacyjnych w pracy kasy.

 

Przewodniczący Zarządu MPKZP

PORZĄDEK POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie

25.10.2017r (środa) godz.1430; sala nr 115

 1. Sprawy  organizacyjne;
 2. Informacja  Przewodniczącego Zarządu  z  prac bieżących wykonanych na rzecz Kasy od ostatniego spotkania ;
 3. Rozpatrzenie pism skierowanych do  Kasy;
 4. Rozpatrzenie wniosków o przydzielenie pożyczek-podjęcie uchwały;
 5. Przyjęcia i skreślenia członków Kasy-podjęcie uchwały
 6. Sprawy różne.

 

Przewodniczący Zarządu MPKZP

Zbigniew  Dyguś

Informacja z posiedzenia Zarządu Międzygminnej Pracowniczej Kasy Zapomogowo­ Pożyczkowej Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w dn.27.09.2017r

W dniu 27.09.2017r na posiedzeniu Zarządu Kasy omówiono sprawy organizacyjne prowadzenia Kasy i podjęto następujące uchwały:

Ad 1

Informacja Przewodniczącego  o pracy Kasy w okresie miedzy posiedzeniami Zarządu

Ad 2 

Rozpatrzono podania członków Kasy,

Ad 3

Rozpatrzono wnioski o przyznanie pożyczek członkom Kasy,

Ad.4

Podjęto uchwałę o wystąpieniu członków Kasy i przyjęciu nowych,

Ad.5

Sprawy różne.

Przewodniczący Zarządu