Aktualności

PORZĄDEK POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie

29.03.2017r (Środa) godz.14:30; sala nr 114

 1. Sprawy  organizacyjne,
 2. Informacja  Przewodniczącego Zarządu  z  prac bieżących wykonanych na rzecz Kasy
 3. Zmiany w regulaminie udzielania pożyczek-podjęcie uchwały,
 4. Ustalenie terminu Walnego zebrania delegatów, omówienie spraw organizacyjnych  - podjęcie uchwały
 5. Rozpatrzenie wniosków o przydzielenie pożyczek-podjęcie uchwały
 6. Przyjęcia i skreślenia członków Kasy-podjęcie uchwały
 7. Sprawy różne.

 Przewodniczący Zarządu MPKZP

Informacja z posiedzenia Zarządu Międzygminnej Pracowniczej Kasy Zapomogowo­ Pożyczkowej Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w dn.15.02.2017r

W dniu 15.02.2017r na posiedzeniu Zarządu Kasy omówiono sprawy organizacyjne prowadzenia Kasy i podjęto następujące uchwały:

Ad 1 

Rozpatrzono wnioski o przyznanie pożyczek członkom Kasy,

Ad.2

Podjęto uchwałę o wystąpieniu członków Kasy i przyjęciu nowych,

Ad.3

Sprawy różne.

 

V-ce Przewodniczący Zarządu

Informacja z posiedzenia Zarządu Międzygminnej Pracowniczej Kasy Zapomogowo­ Pożyczkowej Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w dn.23.11.2016r

W dniu 23.11.2016r na posiedzeniu Zarządu Kasy omówiono sprawy organizacyjne prowadzenia Kasy i podjęto następujące uchwały:

Ad. 1

1. Informacja nt. zmiany umowy z bankiem PKO BP – obniżenie opłaty za prowadzenie konta oraz opłatę za przelewy,

Ad.2

Podjęto uchwałę w sprawie opłaty za prowadzenie obsługi finansowej Kasy na rzecz Gminy Jastków,

Ad.3

 Rozpatrzono pismo skierowane przez GOASz  Gminy Niemce. Przyjęto projekt porozumienia. Zobligowano Przewodniczącego do przygotowania odpowiedzi na pismo oraz  na wnioski skierowane przez  członków Kasy pracowników GOASz Niemce /otrzymają Państwo  indywidualne odpowiedzi/. W/w materiały przekazano obecnej na Zarządzie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Pani Urszuli Czyżyk.

Ad 4 

Rozpatrzono wnioski o przyznanie pożyczek członkom Kasy,

Ad.5

Podjęto uchwałę o wystąpieniu członków Kasy i przyjęciu nowych,

Ad.6

Sprawy różne.

Przewodniczący zarządu   

PORZĄDEK POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie

23.11.2016r (środa) godz.1430; sala nr 114

 1. Sprawy  organizacyjne,
 2. Informacja  Przewodniczącego Zarządu  z  prac bieżących wykonanych na rzecz Kasy.
 3. Informacja  w sprawie zaległej opłaty na rzecz Gminy Jastków – dot. Obsługi finansowej Kasy – podjęcie uchwały.
 4. Rozpatrzenie   pism  skierowanych  przez GOASz Gminy Niemce –projekt porozumienia -  podjęcie uchwały
 5. Rozpatrzenie wniosków o przydzielenie pożyczek-podjęcie uchwały
 6. Przyjęcia i skreślenia członków Kasy-podjęcie uchwały
 7. Sprawy różne.

 Przewodniczący Zarządu MPKZP

Zbigniew  Dyguś

Informacja z posiedzenia Zarządu Międzygminnej Pracowniczej Kasy Zapomogowo­ Pożyczkowej Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w dn.26.10.2016r

W dniu 26.10.2016r na posiedzeniu Zarządu Kasy omówiono sprawy organizacyjne prowadzenia Kasy i podjęto następujące uchwały:

Ad. 1-­2

1. Zasady rozpatrywania i opisywania wniosków o pożyczki,

2. Podjęto następujące uchwały:

 • W sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Międzygminnej Pracowniczej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie
 • Upoważnienie dla Pani księgowej Kasy dokonywania w imieniu Zarządu przelewów,
 • Powołanie pełnomocnika Zarządu ds. ochrony danych osobowych,

4. Inne sprawy organizacyjne.

Ad.3-5  Dokonano zmiany w regulaminie udzielania pożyczek i przyjęto tabele udzielania pożyczek:

 1. Podjęto uchwałę wprowadzającą zmianę w regulaminie udzielania pożyczek i tabele-kryteria  udzielania pożyczek w zależności od posiadanego wkładu, Podjęto uchwałę o przyjęciu nowych członków do Kasy,

Ad 6.  Rozpatrzono wnioski o przyznanie pożyczek członkom Kasy,

Ad.7. Podjęto uchwałę o wystąpieniu członków Kasy i przyjęciu nowych,

Przewodniczący zarządu

PORZĄDEK POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie

26.10.2016r (środa) godz.1430; sala nr 114

 1. Sprawy organizacyjne,
 2. Informacja Przewodniczącego Zarządu z prac bieżących wykonanych na rzecz Kasy - podjęcie uchwał regulujących prace Kasy;
 3. Zmiany w regulaminie udzielania pożyczek-podjęcie uchwały,
 4. Opiniowanie projektu nowych pożyczek,
 5. Zasady pracy księgowości – podjęcie uchwał,
 6. Rozpatrzenie wniosków o przydzielenie pożyczek-podjęcie uchwały
 7. Przyjęcia i skreślenia członków Kasy-podjęcie uchwały
 8. Sprawy różne.

 Przewodniczący Zarządu MPKZP

Informacja z posiedzenia Zarządu Międzygminnej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w dn.28.09.2016r

W dniu 28.09.2016r na posiedzeniu Zarządu Kasy omówiono sprawy organizacyjne prowadzenia Kasy:

Ad. 1-2

 1. Zasady rozpatrywania i opisywania wniosków o pożyczki,
 2. Upoważnienie dla Pani księgowej Kasy dokonywania w imieniu Zarządu przelewów,
 3. Powołanie pełnomocnika Zarządu ds. ochrony danych osobowych,
 4. Inne sprawy organizacyjne.

Ad.3 Dokonano zmiany w regulaminie udzielania pożyczek:

 1. Podjęto uchwałę wprowadzającą zmianę w regulaminie: w rozdz. IV pkt.2.
 2. Podjęto uchwałę o powołaniu Pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych,
 3. Podjęto uchwałę o przyjęciu nowych członków do Kasy,
 4. Podjęto uchwałę o wystąpieniu członków Kasy,

Ad.4 Rozpatrzono wnioski o przyznanie pożyczek członkom Kasy

 

Za Zarząd -Przewodniczący