PORZĄDEK POSIEDZENIA ZARZĄDU M KZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie

12.01.2024r (Piątek) godz.1400; sala nr 117

  1. Sprawy organizacyjne,
  2. Informacja Przewodniczącego Zarządu i Głównej Ksiegowej Kasy z prac bieżących wykonanych na rzecz Kasy-księgowośc elektroniczna.
  3. Przyjęcie planu pracy Zarzadu na 2024r- przydział zadań dla członków Zarządu,
  4. Nowe formularze: deklaracja członkowska,wniosek o pożyczkę, umowa o pożyczkę i inne- zapoznanie,
  5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu,
  6. Rozpatrzenie wniosków o przydzielenie pożyczek-procedury
  7. Przyjęcia i skreślenia członków Kasy-procedury
  8. Sprawy różne: dyskusja

 

Przewodniczący Zarządu MPKZP

Zbigniew Dyguś