PORZĄDEK POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie

18.10.2023r (Środa) godz.15:00; sala nr 117

 • Sprawy organizacyjne,
 • Informacja Przewodniczącego Zarządu i Głównej Ksiegowej Kasy z prac bieżących wykonanych na rzecz Kasy-księgowośc elektroniczna.
 • Sprawozdanie finansowe KASY za 2022r i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej– podjecje uchwały
 • Ustalenie kwot na Walne: wpisowe-30zł;składki członkowskie -60 zł; koszty utrzymania Kasy 120zł –projekt uchwały
 • Ustalenie porzadku Walnego zebrania delegatów – przygotowania do zebrania WALNEGO – proponowany termin 27.10.2023r lub 17.11.2023r
 • Projekt STATUTU KASY – dyskusja i zatwiedzenieprojektu Statutu
 • Nowe formularze: deklaracja członkowska,wniosek o pożyczkę, umowa o pożyczkę – dyskusja i przyjecie wzorów,
 • Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu,
 • Rozpatrzenie wniosków o przydzielenie pożyczek-podjęcie uchwały
 • Przyjęcia i skreślenia członków Kasy-podjęcie uchwały
 • Sprawy różne: przydział prac do wykonania przez Zarząd - WALNE

Przewodniczący Zarządu MPKZP
Zbigniew Dyguś

 • Ze względu na wagę omawianych spraw prosimy o obecność!!