PORZĄDEK POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie

15.03.2023r (Środa) godz.14:00; sala nr 117

 1. Sprawy organizacyjne,
 2. Informacja Przewodniczącego Zarządu i Głównej Ksiegowej Kasy z prac bieżących wykonanych na rzecz Kasy-księgowośc elektroniczna.
 3. Sprawozdanie finansowe KASY za 2022r – podjecje uchwały
 4. 4.Informacja o kosztach utrzymania Kasy-podjecie uchwały
 5. Ustalenie harmonogramu posiedzen Zarządu – przygotowania do zebrania WALNEGO
 6. 6.Informacja - Projekt STATUTU KASY – dyskusja
 7. Informacja o nowych formularzach: deklaracja członkowska,wniosek o pożyczkę, umowa o pożyczkę – dyskusja
 8. Informacja o Rejestracji Kasy w GUS-ie
 9. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu,
 10. Rozpatrzenie wniosków o przydzielenie pożyczek-podjęcie uchwały
 11. 11.Przyjęcia i skreślenia członków Kasy-podjęcie uchwały
 12. Sprawy różne: przydział prac do wykonania przez Zarząd - WALNE

 Przewodniczący Zarządu MPKZP
Zbigniew Dyguś

 • Ze względu na wagę omawianych spraw prosimy o obecność!!