PORZĄDEK POSIEDZENIA ZARZĄDU MPKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie

17.11.2023r (Piątek) godz.1500; sala nr 117

 1. Sprawy organizacyjne,
 2. Informacja Przewodniczącego Zarządu i Głównej Ksiegowej Kasy z prac bieżących wykonanych na rzecz Kasy-księgowośc elektroniczna.
 3. Przygotowania do zebrania WALNEGO – proponowany termin 28.11.2023r
 • Omówieniwe Porządku Walnego zebrania,
 • Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
 • Przydzielenie zadań dla członków Zarzadu,
 • Sprawozdanie Zarządu,
 • Nowe formularze: deklaracja członkowska,wniosek o pożyczkę, umowa o pożyczkę i inne
 1. 4. Projekt STATUTU KASY – dyskusja i zatwiedzenieprojektu Statutu,
 2. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu,
 3. Rozpatrzenie wniosków o przydzielenie pożyczek-podjęcie uchwały
 4. 7.Przyjęcia i skreślenia członków Kasy-podjęcie uchwały
 5. Sprawy różne: dyskusja

 

Przewodniczący Zarządu MPKZP

Zbigniew Dyguś