INFORMACJA Z POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie z dnia 25.05.2022 r.

Ad.1i 2

Omówiono sprawy organizacyjne Kasy. Omówiono:zmiany przepisów prawnych w PKZP Ustawa z 2021r;RODO;informacja Zarządu o przygotowaniach do wprowadzenia księgowości elektronicznej, rozpatrzono pima skierowane do Kasy.

Ad. 3,4

Informacja sprawozdania finasowego Kasy za 2020 i 2021r.

Omówiono sprawy organizacyjne Walnego zebrania przyjeto harmonogram pzygotowań oraz zatwierdzono projekty dokumentów na zebranie min. Statut Kasy - projekt

Ad.5

Analiza kosztów utrzymania kasy i uchwała dot. wzrostu kwoty do 100zł

Ad.6

Omówiono zasady rejestracji Kasy w GUS Regon – podjęto uchwałę upoważniającego Przewodniczącego i Gł.Księgową do złożenia wniosku.

Ad.7

Rozpatrzono wnioski o pożyczki skierowane do Zarządu z okresu –kwiecień - maj czerwiec – podjęcie uchwały.

Ad.6

Rozpatrzono wnioski o przyjęcia i uchwał o skreślenia członków.

Ad.7

Sprawy różne- omówienie 3 pism dotyczących wystąpienia z Kasy

 

Przewodniczący Zarządu MPKZP