PORZĄDEK POSIEDZENIA ZARZĄDU M KZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie

11.04.2024r (czwartek) godz.15:00; sala nr 117

  1. Sprawy organizacyjne,
  2. Informacja Przewodniczącego Zarządu i Głównej Ksiegowej Kasy z prac bieżących wykonanych na rzecz Kasy-księgowośc elektroniczna.
  3. Koszty utrzymania Kasy – podjęcie uchwały
  4. Propozycja zmian we wniosku i umowie o pożyczkę,
  5. Tabela przyznawanych pożyczek - kryteria
  6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Zarządu,
  7. Rozpatrzenie wniosków o przydzielenie pożyczek-podjęcie uchwały
  8. Przyjęcia i skreślenia członków Kasy-podjęcie uchwały
  9. Sprawy różne: dyskusja

Przewodniczący Zarządu MPKZP
Zbigniew Dyguś

  • Ze względu na wagę omawianych spraw prosimy o obecność!!