PORZĄDEK POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie

08.12.2022r (Czwartek) godz.1300; sala nr 213

  1. Sprawy organizacyjne,
  2. Informacja Przewodniczącego Zarządu i Głównej Ksiegowej Kasy z prac bieżących wykonanych na rzecz Kasy-księgowośc elektroniczna.
  3. Rozpatrzenie wniosków o przydzielenie pożyczek-podjęcie uchwały
  4. 4.Przyjęcia i skreślenia członków Kasy-podjęcie uchwały
  5. Sprawy różne: harmonogram spotkań do Walnego zebrania; przydział prac do wykonania przez Zarząd

 Przewodniczący Zarządu MPKZP
Zbigniew Dyguś

  • Ze względu na wagę omawianych spraw prosimy o obecność!!