INFORMACJA Z POSIEDZENIA ZARZĄDU M PKZP Pracowników Oświaty przy Oddziale Powiatowym ZNP w Lublinie z dnia 15.12.2021r

Ad.1

Omówiono sprawy organizacyjne Kasy oraz zmiany przepisów prawnych w PKZP z zgodnie z ustawą z 2021r

Ad.2

Informacja Głównej Ksiegowej o finansach Kasy za grudzień i szkolenia z zakresu zmian przepisów.

Ad.3

Rozpatrzono wnioski o pożyczki skierowane do Zarządu z okresu –grudzień – podjęcie uchwały.

Ad.4

Rozpatrzono wnioski o przyjęcia i skreślenia członków-podjęcie uchwały.

Ad.5

Sprawy różne- omówienie pism skierowanych do Kasy.

 Przewodniczący Zarządu MPKZP